Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 7
Năm 2022 : 2.178
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học”.

         Sau ba năm thực hiện thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, trên thực tế đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo tinh thần Nghị quyết số 29 trên các mặt: giảm áp lực về điểm số, thi cử; giúp học sinh được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất; giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; từ đó giúp học sinh tiến bộ theo các yêu cầu ở tiểu học. Song, bên cạnh đó thầy và trò trường Tiểu học Dương Đức còn gặp không ít khó khăn do việc tổ chức các hoạt động học tập, các hoạt động trải nghiệm để rèn các năng lực, phẩm chất cần thiết cho học sinh còn nhiều hạn chế.

Là một cán bộ quản lý của trường Tiểu học Dương Đức, tôi đã có nhiều suy nghĩ trước thực trạng về chất lượng giáo dục của nhà trường: Làm thế nào để phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội. Chính vì thế, tôi đã nghiên cứu và chọn sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học”.

 

I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN

1. Cơ sở lí luận

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (NQ 29-NQ/TW) đề ra, Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra phương hướng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD & ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát triển GD & ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ; phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD & ĐT; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.”

Do vậy, trong những năm gần đây, công tác giáo dục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và kết quả đã có sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng học sinh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường vẫn còn thấp. Đây là một trong những vấn đề được các nhà trường và ngành đặc biệt quan tâm. Mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) đã chỉ rõ: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.”

Theo Bộ GD&ĐT, mục tiêu giáo dục của cấp Tiểu học bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, hình thành, phát triển năng lực tự học; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở.

Cụ thể, chương trình giáo dục cấp tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự hình thành và phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giá trị gia đình, dòng tộc, quê hương, những thói quen cần thiết trong học tập và sinh hoạt; có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để tiếp tục học trung học cơ sở.

2. Cơ sở thực tiễn

Dương Đức là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện Lạng Giang, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông, tình hình chính trị xã hội ổn định, đời sống kinh tế nhân dân ngày được nâng lên, công tác khuyến học đang phát triển, nhiều phụ huynh, nhiều dòng họ đã quan tâm đến việc học tập của con cháu, tuy nhiên với địa thế không mấy thuận lợi nên nói chung về nông nghiệp, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, đời sống của nhiều hộ gia đình còn thiếu thốn (104 hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo), có một số phụ huynh mải đi làm ăn xa nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

          Học sinh tiểu học nông thôn nói chung, học sinh tiểu học xã Dương Đức nói riêng do hạn chế về điều kiện địa lý, kinh tế vùng miền...nên đặc điểm tâm lý có nhiều nét khác biệt, môi trường giao tiếp còn hạn hẹp, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt kiến thức về thực tế cuộc sống của học sinh còn nghèo nàn...cần có những nghiên cứu để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là yêu cầu cần thiết, khách quan trong sự phát triển.

          Sau ba năm thực hiện thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, trên thực tế đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo tinh thần Nghị quyết số 29 trên các mặt: giảm áp lực về điểm số, thi cử; giúp học sinh được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất; giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; từ đó giúp học sinh tiến bộ theo các yêu cầu ở tiểu học. Song, bên cạnh đó thầy và trò trường Tiểu học Dương Đức còn gặp không ít khó khăn do việc tổ chức các hoạt động học tập, các hoạt động trải nghiệm để rèn các năng lực, phẩm chất cần thiết cho học sinh còn nhiều hạn chế.

Là một cán bộ quản lý của trường Tiểu học Dương Đức, tôi đã có nhiều suy nghĩ trước thực trạng về chất lượng giáo dục của nhà trường: Làm thế nào để phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội. Chính vì thế, tôi đã nghiên cứu và chọn sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Việc nghiên cứu với mục đích tìm hiểu các biện pháp chỉ đạo việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh trường tiểu học Dương Đức. Qua đó đề xuất các biện pháp chỉ đạo, giúp người quản lí nâng cao năng lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp nghiên cứu

a. Nghiên cứu tài liệu

          Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong trường tiểu học.

b. Phương pháp quan sát

          Quan sát các hoạt động của tổ chuyên môn, việc học tập của học sinh trên lớp. việc giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho HS.

c. Phương pháp dự giờ

Dự giờ theo kế hoạch và dự giờ đột xuất.

d. Phương pháp đàm thoại

          Trao đổi, trò chuyện với các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh về các hoạt động của con em mình.

2. Đối tượng nghiên cứu

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Dương Đức.

3. Điều kiện và khả năng nghiên cứu

a. Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, yên tâm công tác.

- Học sinh ngoan, hiếu học.

- Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

b. Khó khăn

          Việc đánh giá, nhận xét học sinh theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của một số giáo viên còn hạn chế. Việc vận dụng các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động học tập, các hoạt động trải nghiệm để rèn các năng lực, phẩm chất cho học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Một số giáo viên trẻ mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu nên ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

IV.  NỘI DUNG

1. Các giải pháp cụ thể

          Nghị quyết 29-NQTW nhấn mạnh: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.” Chương trình hành động của Chính Phủ (NQ số 44) nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 – NQTW đã chỉ rõ: Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

          Nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo trên, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau:

    a. Cải thiện môi trường giáo dục thân thiện trong trường tiểu học (môi trường vật chất và tinh thần).

          - Ban giám hiệu nhà trường kịp thời tham mưu với cấp trên đầu tư tu sửa, xây mới nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp yêu cầu dạy và học.

          - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực tham gia ủng hộ mở rộng sân chơi bãi tập cho HS.

          - Xây dựng, chỉnh trang trường, tổ chức trang trí lớp học xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Bảo đảm trường sạch sẽ, có cây xanh,  thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng đãng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.

- Với 16/16 phòng học đều được trang bị hệ thống thiết bị máy tính, máy chiếu đáp ứng đủ điều kiện phục vụ tốt cho việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên và học sinh. Phòng máy với tổng số 10 máy tính nối mạng giúp các em có điều kiện tham gia các sân chơi trên mạng internet. Thư viện của nhà trường với đầy đủ các góc và thường xuyên được làm mới, được trang bị đủ đầu sách, duy trì thường xuyên tiết đọc thư viện (1tiết/lớp/tuần) đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Phòng truyền thống Đội rộng rãi thoáng mát, tất cả đã tạo nên một cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp và an toàn.

          - Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, sân khấu hóa giờ chào cờ, tổ chức các trò chơi dân gian, vui chơi tập thể một cách thiết thực, hiệu quả, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

          - Nhà trường đã phối kết hợp với đoàn thanh niên, mời công ty Tân Trí tổ chức rèn kỹ năng sống với chủ đề “Lòng biết ơn” cho học sinh. Phối hợp với hội phụ nữ xã tổ chức giáo dục kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, sinh hoạt, ứng xử văn hóa, phòng chống tai nạn thương tích, nhận biết và phòng tránh xâm hại, loại bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường.  

    b. Tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả và trọng tâm là tổ chức dạy học theo nhóm cộng tác.

          - Nhà trường tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, theo trường và cụm trường với các hình thức tương đối phong phú như bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, dự giờ, chia sẻ tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học,… Ngoài ra Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp, quan sát việc học của học sinh từ đó tư vấn, chia sẻ, giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tay nghề.

          - Triển khai cụ thể phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm cộng tác, bàn tay nặn bột tới toàn thể giáo viên. Giáo viên linh hoạt tổ chức các hoạt động học tập, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, tiết kiệm năng lượng, giáo dục quốc phòng an ninh,... nhằm giúp HS có khả năng phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, tự học và giải quyết được các vấn đề bằng việc lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của các bạn khác. HS tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các bạn, hình thành được năng lực và phẩm chất thông qua việc cộng tác với nhau trong học tập.   

    c. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiệu quả trong trường tiểu học

          - Quán triệt, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm theo đơn vị lớp cho HS như trồng gừng, trồng hoa, làm các loại bánh truyền thống ở địa phương,… nhằm hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại.

          - Phối kết hợp với phụ huynh học sinh tổ chức cho các em tham quan thực tế một số nơi như Lăng Bác, Văn miếu, Quốc Tử Giám, ....

          - Thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường lên kế hoạch tổ chức tốt ngày hội Mỹ thuật, ngày hội tiếng Anh, trải nghiệm làm bánh trôi nước,... nhận được sự đồng thuận, nhất trí tham gia nhiệt tình của đông đảo các bậc phụ huynh và các em HS.

          d. Một số giải pháp khác

- Dạy và học là hai vấn đề cốt lõi trong mỗi nhà trường, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thực tế đã chứng minh rằng: Trường nào có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có tay nghề vững thì chất lượng giáo dục toàn diện của trường đó sẽ cao và ngược lại. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường xác định: Đội ngũ giáo viên đóng vai trò then chốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngày càng cao của xã hội. Đến nay với tổng số giáo viên của trường là 21 đồng chí thì 21/21 đồng chí có trình độ đạt trên chuẩn, trong đó số giáo viên có trình độ đại học là 11 đồng chí, cao đẳng là 10 đồng chí, và hiện có 04 đồng chí đang theo học lớp Đại học tại chức tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Do đó chất lượng dạy và học của nhà trường từng bước được nâng lên.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên – công nhân viên nghiên cứu nhiệm vụ năm học 2018- 2019, tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, cho giáo viên thảo luận, đăng kí chỉ tiêu kế hoạch và các danh hiệu thi đua với nhà trường.  

  - Nhà trường đã quan tâm xây dựng thời khóa biểu hợp lý, phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, sở trường của giáo viên. Bên cạnh việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các thầy cô đã thường xuyên ôn tập giúp các em hệ thống hóa ghi nhớ và nắm chắc kiến thức đã học. Do đó những công thức, quy tắc các em đều nhớ và thuộc, điều này giúp các em vận dụng vào làm bài tập một cách dễ dàng. Và một việc làm không thể thiếu là chấm, chữa và đánh giá, nhận xét bài thường xuyên của các thầy cô giáo nhằm bổ sung kiến thức còn hổng cũng như kỹ năng chưa đạt cho các em kịp thời. Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc chấm chữa bài của giáo viên nhằm tư vấn giúp giáo viên thực hiện đúng theo tinh thần thông tư 22/2016 về việc đánh giá HS tiểu học. Đó là nhiệm vụ cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

- Công tác tổ chức ra đề kiểm tra định kì, công tác coi, chấm cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đăc biệt công tác ra đề, phải tổ chức duyệt đề đảm bảo theo 4 mức độ của TT22. Qua 2 lần kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 và cuối năm học chúng tôi dễ dàng nhận thấy những tiến bộ cũng như sự cố gắng vươn lên của từng lớp, từng học sinh và từng giáo viên trong toàn trườrng. Từ đó chúng tôi đánh giá được chất lượng giáo dục thực chất của từng lớp, từng khối và toàn trường.

- Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh, các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên để tăng cường công tác quản lí và giáo dục học sinh, theo dõi sát sao công tác học tập và rèn luyện góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội Mỹ thuật, sân chơi tiếng Anh, các trò chơi dân gian, các phong trào mang tính truyền thống: Chăm sóc khu di tích lịch sử chùa Am Soi, Đài tưởng niệm các liệt sĩ được các em tham gia tích cực, đều đặn đặc biệt vào dịp các dịp tết, ngày lễ, hội,... Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các em tích cực hưởng ứng: Ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo,... Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức cho học sinh vẽ tranh với chủ đề: Biển đảo quê hương, Chiếc ô tô mơ ước, An toàn giao thông, viết thư quốc tế UPU,….

- Song song với những việc làm trên, Nhà trường đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các cuộc vận động này đã có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới trong quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống từ cán bộ, giáo viên cho đến các em học sinh.

          - Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học Dương Đức tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả ở cả 5 nội dung. Trường đã xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, xây dựng được các mối quan hệ thân thiện giữa thầy với thầy, thầy với trò, giữa nhà trường với thiên nhiên để tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh trong trường học.

                - Song song các hoạt động trên, nhà trường đã đăng kí và triển khai có hiệu quả các mô hình giáo dục, đó là:

1. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh, đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp, vận dụng các phương pháp học tập tiên tiến như bàn tay nặn bột, học tập cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề,... Đảm bảo SHCM theo tổ, trường, cụm trường (kết hợp với trường TH Mĩ Hà) dưới hình thức dự giờ chia sẻ tiết dạy, tối thiểu 2 buổi/tháng.

2. Mô hình thư viên thân thiện: ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sát sao việc tổ chức các hoạt động của thư viện. Khuyến khích học sinh đến thư viện đọc sách và mượn sách về nhà đọc. Duy trì đều đặn các tiết đọc thư viện. Tổ chức tuyên truyền các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm ủng hộ sách cho thư viện.

3. Mô hình giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất: Ngay từ đầu năm học, nhà trương tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch tổ chức và hướng dẫn học sinh chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm, lao động, vệ sinh, trang trí trường lớp học sáng - xanh – sạch – đẹp.

4. Mô hình dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: Nhà trường đã quan tâm xây dựng thời khóa biểu hợp lý để 100% các lớp được học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Đảm bảo có phòng học Mĩ thuật riêng được trang trí hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh giúp học sinh hứng thú, đam mê với môn học, qua đó phát triển trí thông minh, khả năng sáng tạo.

5. Mô hình dạy học tiếng Anh trong trường tiểu học: Thực hiện việc triển khai đề án đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh giai đoạn 2016 – 2020, nhà trường chủ động tổ chức cho 100% học sinh khối 3,4,5 được học chương trình tiếng Anh 10 năm (4 tiết/tuần). Daỵ đủ kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chú trọng phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đầu tư kinh phí mua sách tham khảo, tranh tương tác, loa trợ giảng, tai nghe để giảng dạy Tiếng Anh đạt hiệu quả. Đảm bảo có phòng học tiếng Anh riêng được trang trí hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh giúp học sinh hứng thú, đam mê với môn học, qua đó phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 - Ngoài những việc làm trên thì việc xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, có tinh thần ý thức trách nhiệm cao trong công việc, một đội ngũ giáo viên có trình độ năng lực và bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, mạnh dạn xây dựng kế hoạch môn học và đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính sáng tạo, năng lực tư duy của các em. Phong trào học tập tự quản đã trở thành nền nếp và có tác dụng tích cực đối với tất cả các lớp. Từ phong trào này nhiều tấm gương học sinh điển hình trong học tập, lao động đã trở thành tấm gương sáng để các bạn khác noi theo.

- Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cũng được nhà trường quan tâm đầu tư thích đáng. Có được kết quả như ngày hôm nay phải kể đến sự quản lý có hiệu quả của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm sâu sát của PGD&ĐT, sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể ở địa phương, sự hợp tác của hội cha mẹ học sinh cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ giáo viên – công nhân viên nhà trường. Với phương thức quản lí: Lên kế hoạch cụ thể, giám sát chặt chẽ, sâu sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình thời khóa biểu của các khối lớp. Thực hiện nghiêm túc khoa học, thống nhất những chỉ đạo của ngành, của cấp trên về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào  công tác quản lí và giảng dạy. Với mục tiêu: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, những năm qua toàn thể cán bộ giáo viên – công nhân viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực cố gắng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay nhà trường đã có một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu. Chính vì thế mà chất lượng dạy và học của nhà trường từng bước được cải thiện.

2. Kết quả

Tôi đã áp dụng cách làm trên vào trường Tiểu học Dương Đức. Với cách làm này tôi thấy chất lượng giáo dục toàn diện của trường đã được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể:

Chất lượng đại trà:

Kết quả

Năm học 2017- 2018 (509HS)

Năm học 2018- 2019 (546HS)

KT - KN

NL

PC

KT - KN

NL

PC

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

T- HT(Đ)

507

99,6

507

99,6

509

100

546

100

546

100

546

100

CHT(C)

2

0,4

2

0,4

0

0

0

 

0

 

0

 

Học sinh hoàn thành chương trình trình tiểu học

- 111/111 em = 100%.

Học sinh được khen cấp trường: 393/546 em = 72%

Học sinh đạt gải thể dục thể thao: 2 gải nhất bóng đá, 1 giải ba bơi cấp huyện, 1 giải nhì bóng đá cấp quốc gia cúp Milo khu vực 1.

3. Ứng dụng của sáng kiến

          Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một việc làm vô cùng khó, là điều mà tất cả các cấp lãnh đạo, các nhà trường đều đặc biệt quan tâm. Nó đòi hỏi nhà trường phải có đội ngũ giáo viên có trình độ năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, có tay nghề vững vàng và phải có cái “tâm” theo đúng nghĩa của nó. Song với suy nghĩ và cách làm như trên tôi tin tưởng rằng chất lượng giáo dục toàn diện của trường Tiểu học Dương Đức ngày một đi lên sánh vai cùng với các trường có tên tuổi trong huyện.

V. KẾT LUẬN

1. Về nội dung

Sáng kiến trên đề cập đến một nội dung rất quan trọng trong chương trình giáo dục tiểu học, đó là Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Qua đó hình thành và phát triển đức, trí, thể, mĩ giúp các em hoàn thiện nhân cách. Bởi vì tiểu học là cấp học tạo cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ của các thầy cô giáo ở bậc tiểu học là “Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu về sự phát triển đúng đắn, lâu dài về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất” để các em tiếp tục học lên cấp trung học cơ sở”.

2. Bài học kinh nghiệm

3.1. Đối với cán bộ quản lý

          Phải xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả và trọng tâm là tổ chức dạy học theo nhóm cộng tác, vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

Nắm chắc nhiệm vụ trọng tâm năm học, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với đối tượng học sinh từng khối, từng lớp.

Phân công lao động khoa học, hợp lý, đúng người, đúng việc.

Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, nền nếp trong công tác quản lý, chỉ đạo tốt việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, lắng nghe ý kiến phản ánh từ nhiều phía. Tăng cường thăm lớp, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên từng bước đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Xây dựng tiêu chí thi đua, đổi mới phương pháp đánh giá xếp loại thi đua nhằm tạo động lực trong việc chống các biểu hiện tiêu cực trong tất cả các khâu của quá tŕnh quản lý chỉ đạo dạy và học trong nhà trường.

Phải thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nói đi đôi với làm, làm việc có hiệu quả. Phải gương mẫu trước giáo viên, học sinh và nhân dân.

Phối kết hợp với tổ chuyên môn, cụm chuyên môn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học.

Chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đến từng lớp.

          3.2. Đối với giáo viên

Phải yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, tận tâm với nghề, tận tụy với học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu.

Phải nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm, lương tâm nhà giáo trong dạy học và giáo dục học sinh.

Mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh noi theo.

Tích cực đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động học tập một cách thích hợp, tăng cường tổ chức học tập theo nhóm cộng tác, vận dụng linh hoạt phương pháp bàn tay nặn bột vào bài giảng giúp học sinh bộc lộ được khả năng của bản thân nhằm hình thành những năng lực, phẩm chất cần có cho học sinh.

Tổ chức các HĐGDNGLL, các hoạt động trải nghiệm một cách sáng tạo, đa dạng để học sinh có cơ hội được thể hiện khả năng kiến thức, kỹ năng môn học, phẩm chất và năng lực.

Theo dõi học sinh sửa những lỗi mắc phải cho đến khi các em làm đúng và nhận xét kết quả cho các em.

Xây dựng cho học sinh phương pháp học tập khoa học, chủ động, sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong sự nghiệp trồng người, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Dương Đức đang ra sức thi đua giảng dạy, học tập và rèn luyện. Phấn đấu xây dựng nhà trường luôn phát triển toàn diện trong những năm học tiếp theo./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                  Dương Đức, ngày 20 tháng 5 năm 2021

                                                      Người viết sáng kiến

 

                                                      (đã kí)

 

                                                       Quách Thị Minh Hương

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Dương Đức
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Tài liệu mới