Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 7
Năm 2022 : 2.178
 28/05/22  Tin tức  24
         Sau ba năm thực hiện thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, trên thực tế đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo tinh thần Nghị quyết số 29 trên các ...
 25/05/22  Tin tức  53
Thực hiện công văn số 327/PGD&ĐT ngày 07/5/2022 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Dương Đức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau: 
 05/05/22  Tin tức - Thông báo  28
Thực hiện Công văn số 510/SGDĐT-GDMN ngày 26/4/2022 của Sở Giáodục và Đào tạo Bắc Giang về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022; Công văn số 931/UBND-NN&PTNT ngày 29/4/2022 của UBND huyện Lạng Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo đền nghị các đơn vị MN, TH, THCS, ...
 01/05/22  Tin tức - Thông báo  25
       Các đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến pháp luật về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dựa trên Luật An ninh mạng, Luật Hình sự... để tăng cường nhận thức của quần chúng nhân dân về việc sử dụng mạng xã hội, mạng internet, mạng viễn thông…
 12/04/22  Tin tức - Thông báo  32
Căn cứ kế hoạch số 101/KH-HU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang về thực hiện chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy;
 10/04/22  Tin tức - Thông báo  42
Ngày 08/4/2022, Chi bộ Trường Tiểu học tổ chức Đại hội Chi bộ với nội dung:
 10/04/22  Tin tức - Thông báo  28
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-PGD&ĐT ngày 29/3/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, trường tiểu học Dương Đức xây dựng kế hoạch thực hiện ...
 20/01/22  Tin tức - Thông báo  72
      Hằng năm cứ đến khoảng giữa tháng 1 là các trường Tiểu học sẽ tổ chức họp PHHS lần 2. Ngay tại các phòng học, phụ huynh có mặt rất đầy đủ để tham gia họp. Nhưng năm nay, dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp nên trưởng Tiểu học Dương Đức tiến hành họp PHHS trực tuyến qua một số phần mềm ...
Video Clip
Tài liệu mới