Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Dương Đức

Lạng Giang, Bắc Giang
3890771
c1duongduclg.bacgiang@moet.edu.vn